PDF Drukuj

Usługi geodezyjne


Kancelaria świadczy również usługi w zakresie geodezji w następującym zakresie:

Geodezyjnej obsługi inwestycji

 • mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych i sieci
 • tyczenie obiektów budowlanych i obsługa placu budowy

Obsługi geodezyjno - prawnej nieruchomości

 • podziały działek
 • wznowienia znaków granicznych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i dla celów założenia księgi wieczystej
 • badania stanu prawnego nieruchomości
 • aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

Dodatkowych prac geodezyjno kartograficznych

 • skanowanie i kalibracja map
 • wektoryzacja obrazów rastrowych
 • opracowanie map w formie numerycznej