PDF Drukuj

WITAMY NA STRONIE KANCELARII


Świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych w zakresie wyceny nieruchomości, geodezji a także sporządzania dokumentacji prawnej związanej z regulacją stanu prawnego nieruchomości. Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe usługi związane z procesem wyceny majątku, a staranność i zaangażowanie zapewnia najwyższy poziom oferowanych usług. Dzięki wysokim standardom obsługi, doświadczeniu i kierowaniu się etyką zawodową zapewniamy naszym klientom pewność starannego oszacowania wartości ich majątku. W naszych działaniach kierujemy się bezstronnością i zapewniamy przestrzegania zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem.

Kancelaria prowadzona jest przez Piotr Bajkę, rzeczoznawcę majątkowego (upr. nr 4820), radcę prawnego (nr wpisu KR-4569), wieloletniego biegłego sądowego w zakresie wyceny nieruchomości, członka Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.


Jako jedni z nielicznych posiadamy certyfikację Związku Banków Polskich do wycen dla potrzeb banków


Piotr Bajka, rzeczoznawca majątkowy, wpisany jest na listę rzeczoznawców majątkowych którzy pozytywnie zdali egzamin z zakresu szkolenia „Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” zorganizowanego wspólnie przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków Polskich.
Wynik egzaminu stanowi potwierdzenie poziomu wiedzy nabytej w trakcie szkolenia z zakresu „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”, zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich. Zakres szkolenia jest zgodny ze standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności, przyjętym przez Ministra Infrastruktury RP w dniu 4 stycznia 2010 roku. Egzamin został przeprowadzony z wykorzystaniem zasad obowiązujących w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej - zobacz certyfikat.