PDF Drukuj

Wycena nieruchomości - oferta usług


Wyceniamy nieruchomości o różnym przeznaczeniu:

 • działki niezabudowane
 • domy
 • lokale mieszkalne
 • obiekty przemysłowe (magazynowe, produkcyjne, ciągi technologiczne)
 • obiekty komercyjne (stacje paliw, hotele, lokale użytkowe)
 • rolne i leśne
 • inne

Wyceniamy nieruchomości dla różnych celów i potrzeb:

 • kupna, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności
 • zabezpieczenia kredytu
 • sprawozdań finansowych
 • aportów
 • podatkowo - skarbowych
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • opłat planistycznych
 • zwrotów wywłaszczonych nieruchomości dla byłych właścicieli
 • wyłączeń z produkcji rolnej i leśnej

Ponadto sporządzamy raporty na temat:

 • rynku nieruchomości
 • efektywności inwestowania w nieruchomości
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • opłat związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste
 • opłat za użytkowanie wieczyste

Każda wycena sporządzania jest zgodnie z przepisami prawa polskiego regulującego wycenę nieruchomości, jak również na życzenie klienta zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW). Realizujemy również wyceny w oparciu o Międzynarodowe Standardy Wyceny (MSW/IVS) jak również Europejskie Standardy Wyceny (ESW/EVS).