PDF Drukuj

Certyfikaty i szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego


Certyfikaty:

  • WYCENY DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH - certyfikat o numerze 94/2010


Szkolenia i kursy specjalistyczne:

  • Międzynarodowe Standardy Wyceny  w teorii i praktyce
  • Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych
  • Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
  • Analiza opłacalności i wycena nietypowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody zysków
  • Czynności Rzeczoznawcy Majątkowego jako Biegłego Sądowego